Нева и здание Сената и Синода

Нева и здание Сената и Синода