Кораблики у Аничкова моста, утро

Кораблики у Аничкова моста, утро