Спас-на-крови. Мозаика "Христос во славе"

Спас-на-крови. Мозаика "Христос во славе"