Петрония Прима, жена императора Вителлия. А. Коррадини, Италия, 1717 г.

Петрония Прима, жена императора Вителлия. А. Коррадини, Италия, 1717 г.